Läxhjälpen x Inkludera = succé!

Vi inleder nu samarbete med Inkludera som kommer att fokusera på att öka vår finansiering från offentlig sektor, för att på sikt kunna expandera i fler kommuner och städer än idag. Vi är peppade på samarbetet och ser fram emot allt vad det kommer att innebära. TACK Inkludera för att ni satsar på oss!