Läxhjälpen stöttar Flickaplattformen

Stiftelsen Läxhjälpen stöttar stolt Flickaplattformen, en samlingspunkten för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. Tillsammans görs större skillnad och skapar förändringar för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av Hungerprojektet och Make Equal.

Vi på Läxhjälpen arbetar dagligen för att alla elever, oavsett kön, ska få tillgång till likvärdig utbildning som i sin tur leder till höjda betyg, ökat självförtroende och möjligheten att nå sin fulla potential. Det är alla elevers rättighet. Därför stöttar vi arbetet som Flickaplattformen driver.

Läs mer här.

Läs mer om oss på Flickaplattformen här.