Läxhjälpen startar i Göteborg

Nu startar Stiftelsen Läxhjälpen verksamhet på fem skolor runtom i Göteborg. . Tack vare finansiering från branschorganisationen Fastighetsägarna och fem av Göteborgs kommunala bostadsbolag kommer över sextio elever att få kostnadsfri, kontinuerlig läxhjälp för att höja sina betyg. Och fler kommer det bli.

Läxhjälpen startar i Göteborg på initiativ från branschorganisationen Fastighetsägarna, som arbetat med stiftelsen för att få till en etablering i kommunen.

– I och med att vi på Fastighetsägarna fick med oss de kommunala bostadsbolagen utgör vi tillsammans den stabila grund som behövs för att lyckas med en seriös och långsiktig etablering av Läxhjälpen i Göteborg. På detta sätt kan vi och övriga näringslivet nu stödja en konkret åtgärd som ger resultat för enskilda elever och som kan ge positiva effekter runtom i Göteborg, säger Magnus Ersman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Göteborg.

Redan nu har Läxhjälpen kunnat starta upp verksamhet i Göteborg tack vare sex nya partners som vardera satsar 250 000 kr under perioden 2011-2013; Fastighetsägarna Göteborg, HjällboBostaden, Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder.

– Vi är jätteglada för det stöd som vi har fått hittills i Göteborg. Att det är just Fastighetsägarna och bostadsbolagen som är våra största sponsorer har nog att göra med att de ser en tydlig koppling mellan högre utbildning, högre sysselsättning och lugnare bostadsområden. Men vi har även andra typer av partners som vill stödja en konkret, resultatinriktad verksamhet som främjar hela samhället, säger siftelsens verksamhetsledare Maria Arneng.

De första läxhjälpsgrupperna startade i Hjällboskolan och Gårdstensskolan i början av oktober. Inom kort startas grupper på ytterligare tre skolor; Bergsjöskolan, Lövgärdesskolan och Hammarkullsskolan.

Maria Arneng och Stiftelsen Läxhjälpen uppmanar nu Göteborgs näringsliv att gå samman för att möjliggöra att ännu fler av Göteborgs ungdomar kan få läxhjälp.

– Läxhjälpen är en konkret insats för att tillvarata all den potential och kraft som finns bland Sveriges ungdomar. Om vi inte agerar nu riskerar vi att slösa bort en ansenlig del av vår ungdomsgeneration!