Läxhjälpen i Norrköping

Rikshem, Hyresbostäder i Norrköping och Norrköpings kommun tar ett gemensamt krafttag för att höja betygen på tre skolor i Norrköping tillsammans med oss. 60 elever kommer tack vare stödet att få strukturerat stöd med tydligt fokus – betygen ska höjas och eleverna ska gå ut nian med behörighet till gymnasiet.

Igår träffade representanter Rikshem, Hyresbostäder i Norrköping, Norrköpings kommun och Läxhjälpen varandra, läxhjälpare och elever på Borgsmoskolan som är en av skolorna dit stödet går. SVT Nyheter Öst var även där och gjorde ett reportage om samarbetet.

Läs artikeln här, och se inslaget här.