Läxhjälpen goes Norrland

Stiftelsen Läxhjälpen har beviljats stöd från Postkodstiftelsen på 2 miljoner kronor för att få elever i Norrland som riskerar att inte klara skolan att nå gymnasiebehörighet. Stiftelsen Läxhjälpen har i 10 år fått tusentals elever att klara skolan genom att bedriva ett gratis läxhjälpsprogram i skolor med låga resultat.

“Vi kommer nu kunna stötta fler elever än någonsin, på orter där vi aldrig har varit, i och med detta stöd. Nu tar vi ett stort kliv framåt för att få fler att klara av grundskolan med gymnasiebehörighet!” – Henrik Szabo, verksamhetschef Läxhjälpen

Läxhjälpen bedriver ett unikt läxhjälpsprogram, riktat till skolor som visar låga betygsresultat. Läxhjälpsprogrammet har en dokumenterad påverkan på elevernas resultat och med stödet från Postkodstiftelsen så kommer programmet nu att kunna etableras på orter i Norrland.

Det beviljade stödet öppnar upp för att städer som Umeå, Luleå, Sundsvall, Gävle, Östersund och Skellefteå ska kunna ta del av läxhjälpsprogrammet. Vilken stad som blir först ut beslutas under inledningen av 2019, efter att en projektledare tillsatts och dialog inletts med aktuella skolor.

“18600 svenska elever klarade inte grundskolan förra året och resurserna för att stötta eleverna är ojämnt fördelade. Vi är därför stolta att tillsammans med Läxhjälpen i ett pilotprojekt utveckla läxhjälpsprogrammet så att det även når ungdomar i Norrland” – Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Förutom den hands-on etablering av läxhjälpsprogrammet som finansieringen från Postkodstiftelsen innebär, så möjliggör projektstödet för samarbeten med lokala aktörer från näringsliv och kommuner. Ambitionen är att läxhjälpsprogrammet ska etableras och växa i hela norra Sverige.

Det senaste läsåret nådde 65 % av Läxhjälpens elever gymnasiebehörighet, elever som i början av året riskerade att inte klara av grundskolan. 89% av eleverna får ökat självförtroende och 87% av eleverna får ökad lust att studera vidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Szabo, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen, henrik@laxhjalpen.se, 076-789 55 74

www.laxhjalpen.se
www.facebook.com/laxhjalpen