Läxhjälpen fortsätter att höja betyg

– Det bästa med Läxhjälpen är mötet med läxhjälparna och tiden som vi har tillsammans med dem. Jag har redan höjt mina betyg i tre ämnen!
Orden kommer från en niondeklassare som går i Läxhjälpen på Bredängsskolan i Stockholm. Sedan september har Stiftelsen Läxhjälpens niondeklassare höjt sig med i snitt 2,7 ämnen per elev.

Det är fjärde året i rad som vi ser tydliga resultathöjningar hos de elever som går på Läxhjälpen två gången i veckan. Sedan starten 2008 har Läxhjälpen bidragit till att nästan 1000 elever har höjt sina betyg.

Eleverna har när de börjar i Läxhjälpen underkänt betyg eller på gränsen till underkänt i ett eller flera av kärnämnena (svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska). Fokus ligger därför på förbättrade resultat och ökad studiemotivation.

rebecka_mushfik_satra
Mushfik som går i nian på Sätraskolan arbetar med en läxa i konsthistoria tillsammans med sin läxhjälpare Rebecca Heimann.

Betygen har höjts

Höstbetygen visar att årets elever redan har gjort fantastiska framsteg. Niondeklassarna har höjt sig i hela 2,7 ämnen/elev i snitt. En del har höjt sig i hela nio ämnen på en termin. Flera har gått från underkänt till G i betyg, vilket ser positivt ut inför gymnasieintagningen, och vissa har till och med gått från underkänt till VG och G till MVG.

Nöjda elever

Även höstens utvärdering visar på både hög nöjdhetsfaktor och förbättrade resultat hos eleverna. Både läxhjälpare och lärare vittnar om elever som fått ny energi och stärkt självförtroende.

Diagram utvärdering HT 2011

1. Hur nöjd är du med bemötandet och kontakten med läxhjälparna?
2. Hur nöjd är du med hur läxhjälparna har hjälpt dig i dina studier?
3. Hur nöjd är du med den lokal/ de rum som ni har läxhjälp i?
4. Hur nöjd är du med din egen insats?
5. Hur nöjd är du med Läxhjälpen i sin helhet?
6. Är Läxhjälpen lika bra som du hoppades att den skulle vara, innan du började?
7. Skulle du rekommendera Läxhjälpen till någon du känner?
8. Tänk dig den perfekta läxhjälpen! Hur nära ett sådant ideal kommer Läxhjälpen?

Nytt år, nya mål

Nu blickar vi framåt, med siktet inställt på att ännu fler elever kan nå godkända betyg under vårterminen. Av förra läsårets niondeklassare började nästan alla gymnasiet i september, varav (vad vi vet idag) 88 % startade gymnasieskolans nationella program. Förhoppningsvis kan vi höja den siffran i år!