Att vara läxhjälpare är mer än bara ett jobb

“Stoltheten jag känner när eleverna säger att de har fått ett bra betyg eller höjt sig i vissa ämnen är obeskrivlig.” 

– Läxhjälpare på läxhjälpsprogrammet

 

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenheter och studieinriktningar. Läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleverna vid läxläsning inom alla ämnen, men med särskilt fokus på kärnämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. 

Förmågan att skapa ett personligt möte med eleven är minst lika viktigt som ämneskunskaperna. Läxhjälparen blir en positiv och viktig förebild för eleverna, och samtidigt ett bra stöd samt en representant för sin egen utbildning. Egna tips och erfarenheter gällande studieteknik och studievägledning är en stor del av arbetet. Genom att utgå från varje elevs behov, sätta upp individuella mål och stegvis arbeta mot dem kan eleverna börja ta ansvar för sitt eget lärande. Målet för eleverna är höjda betyg så att de får förutsättningar att klarar skolan och forma sin egen framtid.  

 

    Att jobba som läxhjälpare innebär ett regelbundet extrajobb med två schemalagda pass i veckan.

    Passen hålls i elevernas skola och börjar tidigast klockan 16.00.

    Varje pass pågår i tre timmar.

    Varje läxhjälpsgrupp består av 3 läxhjälpare och 15 elever, där varje läxhjälpare ansvarar för 5 elever var. 

    Alla läxhjälpare får en utbildning i Läxhjälpens arbetssätt och metodik. 

    En gång per termin erbjuds alla läxhjälpare fortbildning inom ett specifikt tema.

 

 

Klicka här för att söka jobbet som läxhjälpare