Lansering av Läxhjälpens vänner – för att alla barn ska klara skolan

Stiftelsen Läxhjälpen har i 10 år fått tusentals elever i socioekonomiskt utsatta områden att klara skolan genom att bedriva gratis läxhjälp för högstadieelever. Tack vare 50 näringslivspartners kan Läxhjälpen samarbeta med 45 skolor i områden där behovet är som störst. Målet är tydligt – barnen får strukturerad läxhjälp av avlönade högskolestudenter för att höja sina betyg och nå sin fulla potential.

Nu bildas föreningen Läxhjälpens vänner. Genom föreningen kan nu också privatpersoner på ett konkret sätt bidra till en samhällsinsats där fler elever klarar grundskolan och därmed inte hamnar utanför samhället. Medlemmar i Läxhjälpens vänner får kontinuerlig information om Läxhjälpens verksamhet och läsårsvis information om hur pengarna använts och effekten på elevernas resultat.

Läxhjälpens vänner startas på initiativ av Harald Ullman. Styrelsen utgörs av Göran Johansson (fd VD Incit), Harald Ullman (VD Ullman PR), Mostafa Schurmann (Säkerhetsansvarig SVT), Aida Hadzialic (Partner Nordic West Office, fd gymnasie- och kunskapslyftsminister), Sven Hagströmer (ordförande Avanza, Creades), Maria Borelius (journalist, tidigare riksdagsledamot).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Harald Ullman, styrelseordförande Stiftelsen Läxhjälpen
harald@ullmanpr.se, 070-847 12 24

Henrik Szabo, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen
henrik@laxhjalpen.se, 076-789 55 74

Insamlade medel går oavkortat till Läxhjälpens verksamhet, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer och bli medlem här.