Kontaktansvarigträff i Stockholm

Varje läxhjälpsgrupp har en kontaktansvarig som sköter lite mer administration och kontakten med respektive regionansvarig. Varje termin träffas samtliga kontaktansvariga för att utbyta erfarenheter och diskutera särskilda teman som är aktuella. Nyligen träffades Stockholms kontaktansvariga hos Garbergs_Project (stort tack för lån av lokal) och delade erfarenheter med fokus på konflikthantering. En konstruktiv och lyckad eftermiddag!