Kontaktansvarigträff för Södertälje och Stockholm

I varje läxhjälpsgrupp finns en person som har kontakten med coacherna och ett mer administrativt ansvar och den rollen kallar vi för kontaktansvarig. Samtliga kontaktansvariga träffas regelbundet och nyligen var det dags för de ansvariga i Södertälje och Stockholm att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter. Temat för terminens träff var kommunikation och det blev snabbt tydligt att detta är något som genomsyrar hela vår organisation. Som läxhjälpare har man en ständig kommunikation med lärare, rektorer, föräldrar och coachen för att vi tillsammans ska kunna hjälpa våra eleverna på bästa sätt. Många livliga diskussioner och tips delades under denna eftermiddag och alla gick därifrån med ännu mer motivation och kunskap.

Tack till BDO som bistod med lokal!

Även Västerås hade en bokad träff för kontaktansvariga och läxhjälpare, med tema kommunikation. Vår eminenta coach Souzan som höll i det hela hälsar att det diskuterades om tips och lösningar på olika kommunikativa situationer som kan uppkomma i arbetet. En konstruktiv och bra träff! Även här höll vi hus hos BDO som även stod för fika. Tack för det!