Klart vi kan! Uppskattad fortbildningsträff

Genom Klart du kan-stipendiet från SPP på 25 000 kronor kommer Stiftelsen Läxhjälpen under 2012 att kunna satsa extra på fortbildning för våra duktiga läxhjälpare. Onsdag den 29 februari genomfördes den första aktiviteten inom projektet “Ännu bättre läxhjälpare”, med föreläsaren Anna Tebelius Bodin

Efterlängtad föreläsning

Efter att vi fick Klart du kan-stipendiet hörde vi oss för bland våra läxhjälpare om vad de ville lära sig mer om. Två av de mest förekommande svaren var inlärning och motivation. I läxhjälpsjobbet är förmågan att motivera eleverna till studier en central uppgift, liksom att introducera eleverna till olika studietekniker och strategier.

Föreläsaren som vi anlitade för att tala om just detta heter Anna Tebelius Bodin och är lärare, föreläsare och författare, med särskild inriktning på inlärningspsykologi, studiestrategier och motivation. Anna har en Master of Education från Harvard University och har skrivit böckerna ”Tänk – studiestrategier för gymnasiet” och ”101 tips för framgångsrika studier”.

Annas föreläsningar riktar sig vanligtvis till lärare, elever och föräldrar. Efter ett möte med oss då vi förklarade vad vi var ute efter satte hon för första gången ihop en föreläsning för läxhjälpare och deras arbetssituation. Dessutom erbjöd sig Anna att tala en timme extra, probono, för att verkligen hinna med så mycket som möjligt.

Stor uppslutning

Föreläsningen hölls i stiftelsens partner Deloittes lokaler på Rhensgatan i centrala Stockholm. Som inledning höll konsulterna Nicolas Leon och Hanna Melker en kort presentation om Deloittes verksamhet, och passade på att tipsa om möjligheten för våra studenter att söka jobb på företaget.

NicolasLeon_HannaMelker
Nicolas Leon och Hanna Melker från Deloitte stannade kvar för att lyssna på föreläsningen.

Anna_forelasning

Anna Tebelius Bodin går igenom Marshall-trappan, ett redskap för att sätta upp och jobba mot mål.

Anna höll en två timmar lång föreläsning som var både inspirerande och lärorik, fylld med matnyttiga, konkreta tips och aha-upplevelser. Några av punkterna som Anna tog upp var:

Du minns bara det du har tänkt

Om man läser en text men tänker på annat kan man lika gärna låta bli, man kommer inte att minnas det man har läst. Som läxhjälpare kan man coacha eleverna så att de läser aktivt. Ett sätt att bli bättre på detta är att läsa en text och efter varje stycke berätta för sin kompis vad man har läst. På så sätt tvingas man tänka på det man läser.

Behåll koncentrationen

Ett bra sätt att aktivera eleverna är att dela in studierna i kortare pass om ca 15 minuter, med tydliga målsättningar. Ett pass kan till exempel gå ut på att läsa och förstå en text, ett annat kan vara en gemensam genomgång av en läxa som många har.

Positiva reaktioner

Tanken med föreläsningen var att läxhjälparna skulle gå därifrån med ny inspiration, nya verktyg i ryggsäcken och ännu bättre förutsättningar att hjälpa våra elever på bästa sätt! Utifrån de reaktioner och kommentarer som vi har fått i efterhand lyckades vi med vårt mål.
De allra flesta kände att de lärde sig saker under kvällen som de skulle använda sig av i jobbet som läxhjälpare, liksom i de egna studierna och i vardagen. Uppskattat var även det efterföljande minglet som anordnades av Deloitte, där läxhjälpare från olika grupper kunde dela med sig av sina erfarenheter från jobbet och diskutera hur Annas råd kan användas under läxhjälpspassen.

kenneth_emma_stephanie
Läxhjälparna Kenneth Andersson, Emma Erks och Stephanie Bonn på det efterföljande minglet.

Betiel_Mariam

Läxhjälparna Betiel Amanuel och Mariam Ezdri.

Böcker till alla grupper

Som en bonus kunde vi efter föreläsningen meddela att varje läxhjälpsteam kommer att få en av Annas böcker- ”Tänk – studiestrategier för gymnasiet”, att använda i jobbet. I boken tar Anna upp en del av de teman som hon talade om på föreläsningen, samt ytterligare metoder kring motivation, tidseffektivitet, läsförståelse, skrivande, minnestekniker och att nå sina mål. Dessa böcker fick vi utan kostnad, ett mycket uppskattat och viktigt bidrag till vår verksamhet.

Tack Anna, tack Deloitte och tack SPP för att ni möjliggjorde en mycket lyckad och lärorik kväll för våra läxhjälpare!