Henrik Szabo är vår nya generalsekreterare!

Vi är glada att officiellt få välkomna Henrik Szabo som Läxhjälpens nya generalsekreterare! Henrik är ett bekant ansikte på Läxhjälpen och har tidigare framgångsrikt arbetat med uppskalning och kvalitetssäkring både hos oss och inom andra verksamheter.

“Jag ser Läxhjälpens unika metod och konkreta resultat som en av de starkaste krafterna för höjda skolresultat och en mer jämlik skola. Därför är det med stor entusiasm och ödmjukhet som jag tar mig an uppdraget att, tillsammans med läxhjälpare och kanslikollegor, se till att läxhjälpsprogrammet bibellhåller sin höga kvalitet och når fler elever – med målet att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid”

Maria Arneng som har varit med och grundat och bidragit till Läxhjälpens framgångar i 12 år är kvar hos oss under en övergångsperiod innan hon har valt att gå vidare till en annan organisation. Givetvis kommer Maria bli ordentligt avtackad i samband med hennes formella avslut.