Hej i höstsolen alla partners!

Jag vill börja med att dela med mig av ett brev. Det kom i augusti till läxhjälpare Shadi, från Blerta, 16 år, Rosengård, Malmö.

Hej Shadi!
Nu var det dags för skolstart, och ville bara tacka ännu en gång för allt ni gjort för oss alla. Det har hjälpt oss mycket mer än vad vi trodde det skulle göra. ALLA i gruppen har kommit in på ett BRA gymnasium kan du förstå det? vart enda en av oss ska iväg till gymnasiet imorgon och en del av det är tack vare det dig och Morgan! Tusen tack, det går inte att beskriva med ord hur tacksamma vi alla är. Tack för en fantastisk termin!// Blerta

Bara så att ni verkligen förstår, vilken skillnad ni och vi gör med Stiftelsen Läxhjälpen 🙂

Fullt ös och mycket pågång!
Här är det fullt ös och sedan i början av september så är vår läxhjälp igång i Stockholm, Malmö, Göteborg och Södertälje. Vi har rekryterat och hållit introduktionsutbildning för många nya läxhjälpare, haft möten med lärare och rektorer, dragit igång alla läxhjälpsgrupper, med gamla och nya elever. Vi har hållit informationsmöten på alla skolor och kickoffer i tre städer för alla våra läxhjälpare.

Jag har haft möten med, snart alla, er gamla partners som förnyar samarbetsavtalen, wohoo! och många möten med nyfikna företag och blivande partners – en massa spännande är pågång!

Vi har samlat in och sammanställt betygsresultat, elev- och lärarutvärderingar samt skrivit återrapporter. Ni partners som finansierar läxhjälpsplatser har fått era utförliga återrapporter om läsårets arbete och resultat för just er elevgrupp/ grupper, det är dock några rapporter som precis håller på att bli klara så de skickas i dagarna till er, ledsen att ni fått vänta!

Alla har höjt sina betyg!
För att kort, kort sammanfatta läxhjälpen under förra läsåret så har det gått väldigt bra, hög närvaro, nöjda elever och höjda betyg! Glädjande kan jag berätta att alla elever, för sjätte året i rad, har höjt sina betyg!

Läxhjälpens resultat från läsåret 2012/13:

  • Alla våra elever höjde sina betyg.
  • Betygen höjdes i snitt 6 ämnen/elev. Från 1 till 16 ämnen.
  • Flest höjningar gjordes i matematik och svenska, från F till E (alltså från underkänd till godkänd)
  • 99 % av avgångseleverna gick vidare till gymnasiet. Av dessa nådde 84 % behörighet till gymnasieskolans nationella program och 15 % påbörjade gymnasiets introduktionsprogram. Jmf rikssnittet 87 %
  • Lärarna på våra samarbetsskolor redovisar om elevernas ökade självförtroende och studiemotivation samt en ökad självständighet i studierna.

Med tanke på att samtliga elever vid start låg på underkänt i ett eller flera kärnämnen så är det fina resultat. Elevutvärderingen visade högt betyg även för våra proffsiga läxhjälpare. Snittet (skala 1-10) på frågan ”Hur nöjd är du med hur läxhjälparna har hjälpt dig i dina studier?” var snittet 8,9. Mer resultat finns i rapporterna samt strax även på webben.

Varmaste tack!
Återigen vill jag rikta varmaste tack till alla våra partners vars generösa stöd, investeringar och härliga engagemang möjliggör Läxhjälpens verksamhet!

Nu ser vi; projektledare Anousheh, Emelie, Regina, alla läxhjälpare och jag, framemot ett nytt spännande läsår, med fler läxhjälpsgrupper och partners, expansion, höjda betyg, studieglädje och att Stiftelsen Läxhjälpens arbete och viktiga positiva effekter uppmärksammas ännu mer!

Nu kör vi!

/Maria