FRII

Stiftelsen Läxhjälpen är en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling.

Effektrapport

Stiftelseförordnande

Registreringsbevis

Styrelseprotokoll

Stadgar

Årsredovisning Läxhjälpen 2018 (osignerad)

Läxhjälpens insamlingspolicy och regelverk

Läxhjälpens etiska riktlinjer och uppförandekod

Högsta tjänsteman: Maria Arneng, Generalsekreterare Läxhjälpen Generalsekreterarens lön utgår med 540 000 kr per år samt en pensionsavsättning på 4,45 %.