FLER ELEVER ÄN NÅGONSIN KLARAR SKOLAN GENOM LÄXHJÄLPSPROGRAMMET

Läxhjälpsprogrammet riktar sig till 45 skolor i landet som når lägst resultat avseende gymnasiebehörighet. Idag presenteras resultaten av läxhjälpsprogrammet läsåret 2018/2019. 7 av 10 elever som av sina lärare initialt bedömdes inte klara grundskolan nådde gymnasiebehörighet. Läxhjälpsprogrammet bedrivs av Stiftelsen Läxhjälpen.

“Det är glädjande att tydligt kunna påvisa att vi med en mycket effektiv metod får elever som riskerar att inte klara grundskolan att nå gymnasiebehörighet. Läxhjälpen har nu en faktisk impact på likvärdigheten i den svenska skolan.” – Henrik Szabo, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpsprogrammet riktar sig till skolor som visar låga betygsresultat. Elever i högstadiet som riskerar att inte klara grundskolan följer programmet för att höja sina betyg och nå gymnasiebehörighet. Läxhjälpen verkar från Malmö i söder till Umeå i norr, i skolor där så få som 3 av 10 elever når gymnasiebehörighet.

Nu presenterar Läxhjälpen resultaten från föregående läsår. 71 % av elever som från början bedömts av sina lärare att inte klara grundskolan nådde gymnasiebehörighet. I 35 av 45 skolor presterar elever som går på läxhjälpsprogrammet bättre resultat avseende gymnasiebehörighet än övriga elever på samma skolor. Att elever i läxhjälpsprogrammet presterar bättre än jämförelsegruppen visas tydligt i bland annat Göteborg, Södertälje och Stockholm.

“ Jag har fått mer självförtroende och uppmuntrande från Läxhjälpen. Jag är stolt över mig själv att jag höjde mina betyg och lyckades komma in på gymnasiet. Jag behöver inte längre oroa mig och har fått otroliga möjligheter att fixa mina betyg.” – Elev läxhjälpsprogrammet, Södertälje

I snitt höjde niondeklassare som följde läxhjälpsprogrammet sitt meritvärde med 36,5 poäng. Att jämföra med övriga elever som på samma skolor höjde sig med i snitt 21,4 poäng. Sammantaget visar läxhjälpsprogrammet signifikanta resultat avseende gymnasiebehörighet på skolor i landet med en hög andel elever som annars inte når gymnasiebehörighet. För skol- och ortsspecifika resultat, se: LÄNK

För frågor och information, vänligen kontakta: Henrik Szabo, generalsekreterare, Stiftelsen Läxhjälpen, 076-789 55 74, henrik@laxhjalpen.se


www.laxhjalpen.se
www.facebook.com/laxhjalpen