Familjebostäder + Läxhjälpen = 10 år

 

I år firar vi 10 år av samarbete med Familjebostäder. Sedan vårterminen 2008 har familjebostäder möjliggjort plats i läxhjälpsprogrammet för hela 845 elever, varav 590 elever i Rinkeby och 255 elever i Rågsved/ Bandhagen.

Detta firade vi med tårta ute på ett läxhjälpspass på Rinkebyskolan med vår generalsekreterare Maria Arneng och regionansvarige Matilda Svensson samt representanter från Familjebostäder.

Detta har Familjebostäder gjort för Läxhjälpen och samhället:

 

  • 207 870 timmar läxhjälp.

 

  • Höjt över 3 000 betyg (höjning med i snitt 3 betyg/ elev) Främst i ämnena matematik och svenska.

 

  • Gymnasiebehöriga: 701 elever (83% snitt under dessa år) har höjt från underkända betyg och kommit in på ett nationellt gymnasieprogram.

 

  • 91 % av eleverna har höjt sitt självförtroende

 

  • 92 % av eleverna har fått ökad motivation och lust att studera vidare

 

  • 95 % har fått bättre studieteknik