Digital läxhjälp i glesbygdsområden

Med start höstterminen 2020 så erbjuder Stiftelsen Läxhjälpen digital läxhjälp till högstadieelever i glesbygdsområden som riskerar att inte klara skolan och stötta dem att nå gymnasiebehörighet. Det blir startskottet för piloten att digitalisera läxhjälpsprogrammet, ett nytt initiativ för att stödja de elever med störst behov som vår ordinarie verksamhet inte når idag.

Första kommunen att delta i det digitala läxhjälpsprogrammet är Mora kommun. Ambitionen är sedan att det digitala läxhjälpsprogrammet etableras som del av Läxhjälpens ordinarie verksamhet och sprids till fler kommuner i glesbygdsområden under 2021. 

Det här hjälper oss på Stiftelsen Läxhjälpen att fortsätta växa i hela Sverige och tillsammans med kommuner, skolor och företag kämpa mot målet att alla elever ska klara grundskolan med framtidstro och framtidsdrömmar.