Henrik har övergripande ansvar för organisationens arbete, med fokus på nationell samverkan och strategisk utveckling. Kontakta gärna Henrik för frågor kring press, politiskt beslutsfattande eller kunskapsinhämtning. Henrik ansvarar också för rekrytering till ledningsgrupp och kanslipersonal som inte är verksamhetsbunden.

Matilda ansvarar för det operativa arbetet med Läxhjälpsprogrammet och ingår även i Stiftelsen Läxhjälpens ledningsgrupp. Kontakta gärna Matilda om du har övergripande frågor kring Läxhjälpsprogrammets struktur eller rekrytering.

Åsa ansvarar för Stiftelsen Läxhjälpens nationella partnerskap och intäkter. Kontakta gärna Åsa om du vill diskutera närmare om ett samarbete eller har frågor om våra nationella partnerskap.

Ebba ansvarar för Läxhjälpsprogrammet och rekrytering av läxhjälpare i region syd. Kontakta gärna Ebba om du har frågor om Läxhjälpsprogrammet i Malmö, Landskrona, Helsingborg, Norrköping och Linköping eller frågor om lokala partnerskap i södra Sverige.

Rebecca är vikarierande regionchef och ansvarar för Läxhjälpsprogrammet och rekrytering av läxhjälpare i region öst. Kontakta gärna Rebecca om du har frågor om Läxhjälpsprogrammet i Stockholm, Huddinge, Haninge, Botkyrka, Järfälla och Upplands Väsby eller frågor om lokala partnerskap i Stockholmsområdet.

Imad är vikarierande regionchef och ansvarar för Läxhjälpsprogrammet och rekrytering av läxhjälpare i region väst. Kontakta gärna Imad om du har frågor om Läxhjälpsprogrammet i Göteborg, Mölndal, Partille och Trollhättan eller frågor om lokala partnerskap i västra Sverige.

Elin är regionchef och ansvarar för Läxhjälpsprogrammet och rekrytering av läxhjälpare i region mitt. Kontakta gärna Elin om du har frågor om Läxhjälpsprogrammet i Södertälje, Uppsala, Västerås, Gävle, Sandviken och Borlänge eller frågor om lokala partnerskap i mellersta Sverige.

Cecilia är regionchef och ansvarar för Läxhjälpsprogrammet i norr och Digitala programmet samt rekrytering av läxhjälpare. Kontakta gärna Cecilia om du har frågor om Läxhjälpsprogrammet i Umeå, Sundsvall och Östersund eller i de digitala kommunerna. Vänd dig också till Cecilia om du har frågor om partnerskap med fokus på digitalisering eller om lokala partnerskap i norr.

Linnea är biträdande regionchef och jobbar med att stötta upp där det behövs, med fokus på gruppstarter och rekrytering. Kontakta gärna Linnea om du har generella frågor om verksamheten eller läxhjälpspassen.

Mie ansvarar för Stiftelsen Läxhjälpens strategiska och operativa kommunikation, inklusive pressarbete och utvecklingen av digitala plattformar och sociala medier. Kontakta gärna Mie om du har tips, frågor eller idéer kring hur vi arbetar med kommunikation eller partnerskap inom media, kommunikation och PR.