Det digitala Läxhjälpsprogrammet är i full gång

Stiftelsen Läxhjälpen beviljades tidigare i år ett projektstöd från Vinnova för att digitalisera Läxhjälpsprogrammet. Under våren och sommaren gjordes en kartläggning för att sedan tillsammans med våra samarbetspartners Google och Onlinepartner bygga vår nya digitala läxhjälpsplattform i Google Classroom. I september startade vi upp i Mora kommun. Morkarlbyhöjdens skola i …

Läxhjälpen är årets vinnare av Södertäljes 5i12-pris

  Varje år delar Södertäljes kommunstyrelse ut 5i12-priset till en lokal samhällsaktör som gör insatser för att motverka utanförskap och som bidragit till medmänsklighet och solidaritet. Första veckan i december stod det klart att Läxhjälpen blev 2020 års vinnare, med följande motivation:  ”Integration är att riva hinder och sänka trösklar. …

Vi har tydlig effekt på skolresultaten

Idag publicerade Skolverket statistik från grundskolan avseende andelen elever som nådde gymnasiebehörighet läsåret 2019/2020. Andelen elever som nådde gymnasiebehörighet nationellt ökade med 1,3 procentenheter sedan förra året och den nationella gymnasiebehörigheten låg därmed på 85,6 %*. Detta innebär att drygt 16 500 niondeklassare gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. År 2015 var den siffran 14 …

Läxhjälp online – Läxhjälpen ger elever digitalt stöd under coronakrisen

Vi på Stiftelsen Läxhjälpen tidigarelägger på grund av coronakrisen digitaliseringen av läxhjälpsprogrammet – vårt program som stöttar elever som riskerar att inte klara grundskolan med att uppnå gymnasiebehörighet. Förra året klarade var femte niondeklassare i Sverige inte grundskolan och det finns skolor där så många som 70 % av eleverna …

Nu ska fler elever i glesbygdsområden klara grundskolan

Stiftelsen Läxhjälpen har beviljats stöd från Vinnova på 1,8 miljoner kronor för att digitalisera läxhjälpsprogrammet, och därmed få elever i bruksorter och glesbygdsområden som riskerar att inte klara skolan att nå gymnasiebehörighet. Stiftelsen Läxhjälpen har i 12 år fått tusentals elever att klara skolan genom att bedriva ett gratis läxhjälpsprogram …