Bostadsbolaget tackas för sitt engagemang

Bostadsbolaget i Göteborg möjliggör sedan hösten 2011 vår läxhjälp för elever i Hammarkullen. Här tackar vi marknadschefen Catarina Hagwall för Bostadsbolagets långsiktiga, viktiga stöd och engagemang.

catarina_hagwall_bostadsbolaget