Röster från samarbetsskolor

“Våra elever på Lövgärdesskolan får inte alltid den stöttning hemma som man skulle önska, vilket beror på språksvårigheter och lågutbildade föräldrar. Läxhjälpen är ett mycket bra komplement till skolans arbete. En stor hjälp för de elever som kanske inte skulle klarat att nå målen.”

Elisabet Söderström, Lövgärdesskolan, Göteborg

“Flera av våra elever har fått upp ögonen över hur viktigt det är att studera även på fritiden. Nu är det ett sug efter att få deltaga i Läxhjälpen.”

Petter Jemthans, Pettersbergsskolan, Västerås

“Jag har sett att elever fått ett annat fokus tack vare Läxhjälpen.”

Lotten Johansson, Hovsjöskolan, Södertälje

“Fortsätt med ert fantastiska arbete, ni är helt underbara. Just detta läsår har det varit riktigt bra ur många aspekter. Det viktiga är ur elevperspektivet där har det i år har varit extremt bra. Läxhjälparna är bäst – de är superseriösa och engagerade! Och det krävs för att detta ibland inte så lätta uppdrag ska bli riktigt bra.”

Rabi Wail, Östra skolan, Malmö

“Vi har ett mycket stort behov av Läxhjälpen på skolan då många av våra elever inte kan få den hjälpen i hemmet. Vi har hela tiden elever på kö som vill in. Vi har aldrig fått så mycket kvalitet för så lite (för oss) jobb.”

Anette Petersson, Lindängeskolan, Malmö

“Det är ett otroligt privilegium för elever på en skola att ha läxhjälpen som samarbetspartner. Fantastiskt bra!” 

Nathalie Neterowicz, Bäckbyskolan, Västerås

“Hela skolan vet att Läxhjälpen är bra!”

Cilla Dahlén, Hjulsta grundskola, Stockholm

“Ryktet om Läxhjälpen som en positiv insats för våra elever har särskilt under det senaste läsåret slagit rot som en “sanning”. Många fler elever vill gå dit. Jag hör hur mina elever pratar om Läxhjälpen, och jag upplever den goda stämningen när jag besöker Läxhjälpen.”

Joakim Eriksson, Gårdstensskolan, Göteborg