Skolor

Det är ett otroligt privilegium för elever på en skola att ha Läxhjälpen som samarbetspartner. Fantastiskt bra!
Nathalie Neterowicz, Bäckbyskolan

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis läxhjälp. Vi vänder oss till högstadieskolor där andelen avgångselever som når gymnasiebehörighet ligger långt under rikssnittet. Att inleda ett samarbete med oss är enkelt och kostar inget för er som skola.

Lärarna på skolan väljer ut elever som behöver stöd för att uppnå godkända betyg och har bäst chans att tillgodogöra sig läxhjälpsprogrammet. Redan från början fokuserar vi på att eleverna ska känna sig utvalda och motiverade. Vi informerar dem om vad som förväntas av dem och berättar även för föräldrarna att de har fått den här chansen. För att säkerställa att samarbetet fungerar gör vi regelbundna uppföljningar. Vi mäter elevernas betygsresultat samt gör utvärderingar för elever, skolor och läxhjälpare.

Läxhjälpen är ett komplement till det ordinarie skolarbetet. All läxläsning sker efter skoltid, exempelvis i skolans bibliotek. Att tacka ja till att ha läxhjälp på sin skola ska aldrig innebära merarbete för personalen. Det enda ni som samarbetsskola behöver ställa upp med är följande:

En kontaktperson som fungerar som länk mellan Läxhjälpen och skolan. Kontaktpersonen hjälper till att informera berörda elever och deras föräldrar samt hjälper till om det uppstår frågor om exempelvis lokaler.

Lärarna på skolan väljer ut elever enligt vår målgruppsbeskrivning:

  • Elever i årskurs 8 och 9 som har underkänt eller på gränsen till underkänt betyg i ett eller flera kärnämnen.
  • Lärarna gör bedömningen att eleven kan tillgodogöra sig och lyftas av programmet.
  • En jämn fördelning tjejer och killar.
  • Orsaken till att eleverna behöver hjälp får gärna variera, liksom motivationen.

Låter det som att vi skulle kunna göra en insats på din skola, eller känner du till en skola med behov av vårt stöd? Tipsa oss i formuläret här!