Så fungerar partnerskap

”Stiftelsen Läxhjälpen hjälper inte bara ungdomar att höja sina betyg och komma in på gymnasiet, de inspirerar och motiverar dem på så många sätt. Resultaten de redovisar är imponerande och genom att stödja dem i detta viktiga arbete kan vi förhoppningsvis även inspirera några elever att välja en framtid inom IT/Data.”
Serge Lachapelle, produktchef på Google i Sverige

Så här arbetar vi

 • Läxhjälpens verksamhet startar i skolor vars resultat ligger långt under rikssnittet.
 • Läxhjälpen är gratis, regelbunden och riktar sig till elever som saknar godkänt i ett eller flera kärnämnen.
 • Läxhjälparna är avlönade högskolestudenter som följer sina elever och jobbar målinriktat för höjda betyg.
 • Läxhjälpskontrakt och studieplan skrivs mellan läxhjälpare och elev. Betygsresultat mäts.
 • Verksamheten finansieras av partnerföretag som valt att investera i Sveriges framtid.

Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet är konkret och resultatfokuserad. Genom att bidra med finansiering av regelbunden läxhjälp hjälper ni barn att få en chans till en bättre framtid. Ni hjälper till, här och nu, att ta vara på den potential som finns bland unga och ni bidrar till att minska orättvisorna och risken att barn och unga slås ut och hamnar i tidigt utanförskap och svårbruten ungdomsarbetslöshet.

Ett samarbete med Läxhjälpen kan se olika ut beroende på önskemål och förutsättningar. Vanligast är att ett företag finansierar ett antal läxhjälpsplatser för elever på en viss skola eller plats under minst ett läsår. Ni får sedan regelbundna återkopplingar om hur det går för just er läxhjälpsgrupp.

Som partner finansierar ni ett antal läxhjälpsplatser för elever på en skola eller i ett visst område med stora behov, under minst ett läsår. Vi anpassar storleken och innehållet på partnerpaketen utifrån företagets önskemål och förutsättningar. Ni får alltid veta var era pengar går, till vilken skola/område och till vilka elever. Ni blir regelbundet uppdaterade med personliga nyhetsbrev och resultatrapporter om hur det går för just ”era” elever.

Som partner bjuds ni in till våra återkommande partnermiddagar och event för företag/blivande samarbetspartners, där ni som partner lyfts fram. Under kvällen informerar vi om vårt arbete och våra resultat, med personliga berättelser från rektorer, läxhjälpare och elever från några av de skolor vi samarbetar med. Läxhjälpens tidigare middagar har anordnats av bl.a. Handelskammaren i Stockholm, Margareta Pålsson, Skånes Landshövding och Bicky Chakraborty, Läxhjälpssponsor och grundare av Elite hotels.

Vi gör gemensamt upp en plan för hur ni som partner kan presentera ert engagemang i samhällets ungdomar. Ni lyfts fram på vår hemsida och det kan förekomma att ni också syns i gemensamma pressutskick och informationsmaterial. Ni får använda vår logga på er hemsida och trycksaker för att visa att ni stödjer Läxhjälpen. Ni erhåller även inramat diplom.

Vinster enligt våra partners:

 • Bidragen används där de behövs som mest.
 • Högstadieelever deltar på Läxhjälpen istället för att hänga “i centrum”.
 • Andelen elever som klarar skolan och går vidare till gymnasiet ökar i området.
 • Minskad skadegörelse och ökad trygghet i området.
 • Skapar extrajobb åt hundratals universitet- och högskolestudenter.
 • Läxhjälpen syns och skapar nätverk med företag & studenter.
 • Inspirerande partnermiddagar!
 • Socialt engagemang, direkt och indirekt.
 • Anpassningsbart partnerpaket – Sponsra praktiskt, med kunskaper eller produkter.
 • Givande återrapporter.

Som partnerföretag kan ni engagera er utifrån era egna förutsättningar. En del av våra partners vill göra ännu mer än att finansiera läxhjälpsplatser, vi bollar gärna idéer om vidare engagemang! Vi har till exempel partners vars medarbetare gjort besök i den läxhjälpsgrupp som man stödjer, andra har tagit emot grupper på läxhjälpsdagen, studiebesök eller en praoelev på arbetsplatsen, möjligheterna är många.

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar hela tiden för att minska våra administrativa kostnader, så att våra pengar i största möjliga mån kan gå till läxhjälpsplatser. Ett bidrag till Läxhjälpen behöver inte bara vara ekonomiskt utan kan också innebära att bistå med tjänster eller resurser. I dagsläget har vi bland annat sponsorer som står för vår lokalhyra, kontorsmaterial, telefoni, redovisning samt hotellövernattningar, vilket behövs för att driva och utveckla vår verksamhet.

Bli partner här eller hör av dig direkt till vår generalsekreterare, Maria Arneng för att diskutera idéer angående just ert engagemang.