Partnerskap

“Vi vet idag att ett skolmisslyckande kostar samhället mångmiljonbelopp. Därför var det extra roligt att ta del av läsårets rapport, då samtliga 15 elever i vår grupp gick vidare till gymnasiets nationella program.”
Leif Lundqvist, delägare BDO

Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden, eftersom vi tillsammans gör en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft. Läxhjälpen bidrar även till att minska klyftorna i samhället då vi endast verkar i socioekonomiskt utsatta områden. Platser där unga utan fullständig skolgång lätt hamnar i ett livslångt utanförskap. En person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor* under sin livstid. Vår strukturerade läxhjälp kostar 12 000 kronor under ett år. Ett år som garanterar höjda betyg och stärkt motivation. Vi och våra partners ser detta som en enorm samhällsvinst.

Bli samarbetspartner här, eller kontakta vår generalsekreterare Henrik Szabo för mer information.

Läs om våra resultat genom åren här.

    

Ett samarbete med Läxhjälpen kan se olika ut beroende på önskemål och förutsättningar. Vanligast är att ett företag finansierar ett antal läxhjälpsplatser för elever på en viss skola eller plats under minst ett läsår. Ni får sedan regelbundna återkopplingar om hur det går för just er läxhjälpsgrupp.

Som partner bjuds ni in till våra återkommande partnermiddagar och event för företag/blivande samarbetspartners, där ni som partner lyfts fram. Under kvällen informerar vi om vårt arbete och våra resultat, med personliga berättelser från rektorer, läxhjälpare och elever från några av de skolor vi samarbetar med. Läxhjälpens tidigare middagar har anordnats av bl.a. Handelskammaren i Stockholm, Margareta Pålsson, Skånes Landshövding och Bicky Chakraborty, läxhjälpssponsor och grundare av Elite hotels.

Vi gör gemensamt upp en plan för hur ni som partner kan presentera ert engagemang i samhällets ungdomar. Ni lyfts fram på vår hemsida och det kan förekomma att ni också syns i gemensamma pressutskick och informationsmaterial. Ni får använda vår logga på er hemsida och trycksaker för att visa att ni stödjer Läxhjälpen. Ni erhåller även inramat diplom.

Som partnerföretag kan ni engagera er utifrån era egna förutsättningar. En del av våra partners vill göra ännu mer än att finansiera läxhjälpsplatser, vi bollar gärna idéer om vidare engagemang! Vi har till exempel partners vars medarbetare gjort besök i den läxhjälpsgrupp som man stödjer, andra har tagit emot grupper på läxhjälpsdagen, studiebesök eller en praoelev på arbetsplatsen, möjligheterna är många.

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar hela tiden för att minska våra administrativa kostnader, så att våra pengar i största möjliga mån kan gå till läxhjälpsplatser. Ett bidrag till Läxhjälpen behöver inte bara vara ekonomiskt utan kan också innebära att bistå med tjänster eller resurser. I dagsläget har vi bland annat sponsorer som står för vår lokalhyra, kontorsmaterial, telefoni, redovisning samt hotellövernattningar, vilket behövs för att driva och utveckla vår verksamhet.

Vår verksamhet är helt beroende av insamlade bidrag medel från näringslivet och privatpersoner. Ju större finansiella medel våra partners kan investera, desto fler elever kan vi hjälpa. Ni kan stödja Läxhjälpen på flera olika sätt.

*Källa www.utanförskapetspris.se