Almedalsseminarium: Läxhjälp – ett sätt att bryta utanförskap

Torsdag 4/7, 14.30-15.30. Integrationsminister Erik Ullenhag och representanter från näringsliv och politik samtalar om konkreta åtgärder för att fler unga ska klara skolan – en förutsättning för innanförskap och tillväxt. Med Stiftelsen Läxhjälpen, som med stöd från näringslivet bedriver gratis läxhjälp i utsatta områden.

Banner_seminarium_2013_smal

Medverkande:
Erik Ullenhag, Integrationsminister, (fp).
Patrik Derk, vd, Telge Hovsjö.
Evin Cetin, 1:e ombudsman, (s).
Maria Arneng, verksamhetsledare, Stiftelsen Läxhjälpen.
Moderator: Johan Ödmark, Veritas.

Tid: Torsdag 4/7,14:30 – 15:30.
Plats: Deloittes & Affärsvärldens lokaler på Tage Cervins gata 3.

Om seminariet
Vilka konkreta åtgärder kan vi tillsammans genomföra här och nu för att få fler unga att klara skolan och minska utanförskapet?

Över en miljon personer i arbetsför ålder i Sverige lever i utanförskap. Många är unga, vars potential och drivkrafter aldrig tas till vara. Det är en enorm förlust för samhälle och individ, och ett livslångt utanförskap innebär en kostnad på nära 210 miljarder kronor per årskull. De bakomliggande orsakerna är många, men en gemensam nämnare är ofta ett misslyckande i skolan.

Integrationsminister Erik Ullenhag och representanter från näringsliv, politik och civilsamhälle samtalar om läxhjälp och andra konkreta åtgärder för att fler unga ska klara skolan – en förutsättning för innanförskap och tillväxt. Under seminariet presenterar Stiftelsen Läxhjälpen även en dagsfärsk undersökning om hur man med små medel kan öka måluppfyllelsen i skolan. Läs mer här

Kontaktperson: Maria Arneng, Verksamhetsledare, Stiftelsen Läxhjälpen, 076-006 94 13, maria@laxhjalpen.se

Seminariet på Facebook