Almedalen: Från miljonprogram till högskoleprogram – hur kan skolan kompensera för socioekonomiska skillnader?

Sveriges barn ska ges samma förutsättningar att klara skolan – Välkommen till vårt viktiga seminarium i Almedalen som vi har tillsammans med vår partner Samsung!

Föräldrarnas utbildningsbakgrund blir allt viktigare för elevernas studieresultat i den svenska skolan. Vad kan politiken göra för att ge alla barn lika förutsättningar? Vilken roll kan näringsliv och civilsamhälle spela för att sluta den digitala klyftan och stötta elever från studieovana hem?

almedalen_banner_hemsida

Arrangör

Samsung Electronics Nordic AB & Stiftelsen Läxhjälpen

Medverkande

Tomas Tobé, utbildningspolitisk talesperson, (M)
Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson, (V)
Mats Widigson, CUL-doktor och gymnasielärare, Göteborgs Stad.
Maria Arneng, verksamhetschef, Stiftelsen Läxhjälpen
Mohammed Mahmoud, Chalmersstudent och läxhjälpare Stiftelsen Läxhjälpen
Alexandra Pascalidou, moderator.

Om seminariet

Sveriges barn och unga bör ges samma förutsättningar att lyckas i skolan och förverkliga sina drömmar. Ändå vet vi att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den enskilt viktigaste faktorn för hur elever klarar sig i skolan. För barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden spelar därför skolan en särskilt avgörande roll. Kunskapsklyftorna växer i den svenska skolan, liksom den digitala klyftan mellan elever från hög- respektive lågutbildade familjer. Barnen i miljonprogrammen växer dessutom upp i en miljö som ger sämre förutsättningar för inlärning och läxläsning. Vilken roll bör politik, näringsliv och civilsamhälle spela för att stärka skolresultaten i miljonprogramsområdena? Vilka investeringar i offentliga miljöer och skolan kan möjliggöra detta? Hur kan IT- och teknikstöd användas för att sluta den digitala klyftan?

Tid & plats

Tisdagen 1 juli, 12.30-13.30.
Joda Bar och kök, Skeppsbron 24.

Se eventet i Almedalsveckans officiella program 

Ladda ned flyer: Från miljonprogram till högskoleprogram

Kontaktpersoner

Samsung Electronics Nordic AB: Erik Juhlin, PR Officer, 0703 355 874
http://www.samsung.com/se/

Stiftelsen Läxhjälpen: Maria Arneng, Verksamhetschef, Stiftelsen Läxhjälpen, 076-006 94 13, maria@laxhjalpen.se