Aida Hadzialic på besök i läxhjälpsgrupp

Läxhjälpen på Skarpatorpsskolan i Stockholm fick besök av Aida Hadzialic, fd gymnnasie- och kunskapslyftsminister samt Harald Ullman, grundare och initiativtagare till Läxhjälpens verksamhet. Syftet var att ge Aida en inblick i vår verksamhet, och besöket verkade vara uppskattat av både elever och läxhjälpare. Aida delade öppet med sig av sin egen resa och skolgång; om erfarenheterna av att komma till Sverige (från Bosnien-Hercegovina) som femåring.

Eleverna och läxhjälparna fick ställa frågor och delade i sin tur med sig av erfarenheter från sina egna liv och upplevelser genom Läxhjälpen.