AB Bostaden är vår första lokala partner i Umeå!

Nu inleder Bostaden ett samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen och möjliggör för elever på Ersängsskolan att få läxhjälp. Satsningen ger totalt 15 elever i årskurs 8 och 9 en plats i läxhjälpsprogrammet. Målet är att eleverna ska komma in på gymnasiet.

– Genom att samarbeta med Läxhjälpen hoppas vi kunna hjälpa ännu fler elever att klara av grundskolan och på så sätt kunna komma in på gymnasiet. Vår förhoppning är att samarbetet ska ge barnen större möjligheter att klara av skolan, säger Anders Hugosson, marknadschef, på Bostaden.

Läxhjälpen har sedan 2008 fått tusentals elever i storstadsregioner att klara skolan genom ett unikt och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Vår etablering i Umeå är ett steg till en mer jämlik skola genom att få elever i Norrland som riskerar att inte klara grundskolan att nå gymnasiebehörighet. Bostaden är en viktig partner som möjliggör vår vision att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Läs mer här i AB Bostadens pressmeddelande