Så höjs betygen

”Förut var jag orolig när jag tänkte på skolan och läxor, jag bara sköt upp det, nu är det roligt. Det blir bättre i klassrummet för mig också för nu gömmer jag mig inte, nu är jag stolt för jag har gjort läxan!”
Läxhjälpselev, Stockholm

Det finns skolor i Sverige där så många som 70 % av eleverna går ut skolan utan behörighet till gymnasiet. Genom gratis och organiserad läxhjälp arbetar vi för att hjälpa högstadieelever med svaga betyg att nå en ljusare framtid. Avlönade universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna att stärka resultaten genom att ställa höga krav och förväntningar samtidigt som de är en positiv och viktig förebild. Läxhjälpen är individuellt anpassad och erbjuder hjälp i alla ämnen med fokus på kärnämnena: matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk.

För varje läsår väljer våra samarbetsskolor ut elever i årskurs 8 och 9 och erbjuder dem vår läxhjälp. Gemensamt för målgruppen är att de riskerar att få underkänt i ett eller flera kärnämnen medan motivationsnivån kan variera. Beslutet ligger alltid hos eleven och ibland krävs viss bearbetning för att få eleven att samtycka till att anta utmaningen. Tillsammans med sin läxhjälpare skriver eleven sedan ett kontrakt, samt utformar sin individuella studieplan med konkreta mål för att höja betygen. Syftet är att få eleven att ta ansvar för sitt eget lärande. Om eleven bryter mot kontraktet genom att t.ex. inte dyka upp vid läxläsningen riskerar hen att stängas av från programmet.

All läxhjälp sker i mindre grupper på bestämda tider efter skoldagens slut, oftast i någon av skolans lokaler. Läxhjälpare och elev följs åt under terminen och ses två gånger i veckan, tre timmar per tillfälle. Att varje tillfälle alltid är samma tid med samma elever och läxhjälpare skapar trygghet och kontinuitet.

Våra läxhjälpare är universitets- eller högskolestudenter med olika bakgrund och från skilda studieinriktningar. De får timlön och vi kan därmed ställa höga krav på kvalitet och resultat. Läxhjälparna har fem elever vardera och förutom att hjälpa till med läxor läggs stor vikt vid studieteknik och att vara en positiv förebild och mentor. Med detta kontinuerliga stöd till sina elever är målet att nå godkända betyg och öka elevens självförtroende.

Vår verksamhet är helt finansierad av näringslivet, fonder, stiftelser och privatpersoner. Hur många läxhjälpsplatser vi kan erbjuda är beroende av hur mycket finansiering vi får in och vi är därför alltid på jakt efter nya samarbetspartners. Klicka här för att lämna en intresseanmälan!

En gång per månad rapporterar läxhjälparen de enskilda elevernas närvaro, resultat och framsteg till vår ledning. Vid sommaravslutningen samlar vi alla elever som följt kontraktet, med sina läxhjälpare för att gemensamt fira allas insats under läsåret.