Ledning och kansli

 

Maria Arneng
Generalsekreterare
maria@laxhjalpen.se
076-006 94 13

Maria driver Stiftelsen Läxhjälpen sedan starten hösten 2007. Tidigare arbetade hon i flera år som projektledare på utbildningsföretaget InfoKomp AB där hon ingick i koncernledningen. Marias studiebakgrund är Linjen för Personal- & Arbetslivsfrågor med inriktning Pedagogik vid Stockholms Universitet. Hon har arbetat med integrationsfrågor i stora teaterprojekt och med arbetslösa ungdomar och nära företagskontakter i projektet arbete.nu. Maria har även arbetat med marknadsföring och kommunikation, bl.a. som informatör i projekt inom Europeiska socialfonden, ESF. I mars 2009 fick hon utmärkelsen ”Månadens stockholmare” för sitt arbete med Läxhjälpen och 2012 tilldelades hon Stenbecksstipendiet, som delas ut till personer som arbetar engagerat för barns rättigheter. Maria blev i mars 2014 invald i Wikimedia Sveriges Styrelse.

”Likvärdigheten i skolan är under isen, det finns skolor i Sverige där bara 3 av 10 elever kommer vidare till gymnasiet. I vilken annan sektor skulle vi acceptera att 70 % av produktionen inte når godkända resultat, år efter år?! Och här handlar det om barn, det är barn vi tappar! En enorm förlust och stora kostnader för hela samhället. Vi har inte lösningen på hela den komplexa skolproblematiken men med Läxhjälpen visar vi att det faktiskt, konkret, redan idag, tillsammans går att förändra och dessutom med små medel.”

 


 

henrikszabo_ak

Henrik Szabo
Verksamhetschef
henrik@laxhjalpen.se
076-789 55 74

Henrik Szabo arbetar sedan april 2014 på Stiftelsen Läxhjälpen. Han har läst bland annat mänskliga rättigheter och juridikkurser i Lund samt har en examen i statsvetenskap från Stockholms Universitet. Tidigare har han arbetat i Norge och Island, samt studerat en termin i England. Vid sidan om arbete och studier får han utlopp för sin kreativa ådra genom att skriva musik och texter och han har släppt ett flertal låtar i Sverige och utomlands. Innan Henrik började på Läxhjälpen arbetade han som chef på ett service management-bolag och han har ett stort engagemang för barn och människors lika rättigheter.

“Läxhjälpen riktar in sig på en av vår tids viktigaste utmaningar – att tusentals ungdomar varje år inte klarar grundskolan och riskerar ett liv i utanförskap. Ungdomar med kraft och energi, som om de fick möjligheten att nå sin fulla potential inte bara skulle kunna bidra till samhället, utan också nå stora framgångar. Läxhjälpens målmedvetna arbete når tydliga resultat, och det driver mig varje dag i mitt arbete.”

 


 

matildasvenssonMatilda Svensson
Regionansvarig Öst
Stockholm, Haninge, Södertälje, Västerås och Norrköping
matilda@laxhjalpen.se
076-160 19 07

Matilda har arbetat på Läxhjälpen sedan hösten 2013, och har arbetat som både läxhjälpare och coach samt projektledare för Välkommen till Sverige innan hon hösten 2016 började som regionansvarig. Matilda har en dubbel kandidatexamen i genusvetenskap och pedagogik. Matilda brinner för klassfrågor och jämlikhet – framför allt hos barn och unga. Matilda är också engagerad inom RFSU där undervisar ungdomar om normer och förhållningssätt inom sex och samlevnad.

“Då barn och ungdomars möjligheter till likvärdig utbildning i Sverige idag inte är självklar, är Stiftelsen Läxhjälpens arbete otroligt viktigt. Vi är med och bidrar till att fler elever når sina mål samtidigt som vi blir till en trygghet för eleverna. Jag vill vara del av ett samhälle där alla människor, oavsett bakgrund, har samma möjlighet att forma sitt liv. Därför jobbar jag på Stiftelsen Läxhjälpen.”

 


 

Henrik Chang
Regionansvarig Syd och Väst
Göteborg, Mölndal, Malmö, Landskrona, Helsingborg
Programsamordnare
henrik.chang@laxhjalpen.se
079-333 93 12

Henrik har varit en del av Läxhjälpen sedan 2013, först i rollen som läxhjälpare och därefter som coach. Under läsåret 2015/2016 var Henrik projektledare för projektet Star for Läxhjälpen, vars syfte var att ta fram arbetsmaterial för läxhjälpare att använda för att stärka elevers självkänsla, studiemotivation och framtidstro. Sedan hösten 2017 är Henrik regionansvarig för Syd och Väst. Vid sidan om arbetet på Läxhjälpen studerar Henrik ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och han har även läst kurser i musik och kinesiska. Henrik brinner för den positiva inverkan som idrott och laganda kan ha på personlig utveckling och motivation och han har en bakgrund som handbollstränare för ungdomar med ett SM-guld i bagaget.

”Ett växande problem i dagens samhälle är att ungdomar som inte klarar grundskolan inte får tillräcklig hjälp att nå gymnasiebehörighet. Detta handlar om barn och ungdomars framtid och även Sveriges och världens utveckling, något som borde vara av högsta prioritet. Läxhjälpens insats resulterar i att fler ungdomar får möjligheten att förverkliga sig själva och vara med och bidra till samhällets utveckling, både i Sverige och globalt. Jag är en del av Läxhjälpen eftersom vårt arbete motverkar utanförskap.”

 


 

annahamnevik_ak1Anna Hamnevik
Administratör/koordinator
anna@laxhjalpen.se
076-021 75 33

Anna har arbetat på Stiftelsen Läxhjälpen sedan januari 2016. Hon kom då från en praktik på Svenska Unescorådet med fokus på kommunikation. Anna har även en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på kommunikation och utveckling från Linnéuniversitetet. Under sin studietid hann hon studera i både Sydafrika, Indien och Thailand. Anna brinner för mänskliga rättigheter och jämlikhet, jämställdhet och utbildningsfrågor ligger henne varmt om hjärtat.

”Allas rätt till utbildning är en viktig grundsten till ett jämlikt samhälle. Att alla inte har den möjligheten idag i Sverige är fruktansvärt, och speglar inte bilden av det samhället jag vill vara en del av. Att jobba på Läxhjälpen är mitt bidrag i kampen mot ett mer jämlikt samhälle, där alla har möjligheten och förutsättningarna att nå med sina drömmar, oavsett bakgrund.”