Ekonomi

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande insamlingsstiftelse som bedriver läxhjälpsverksamhet med finansiering från näringslivet. Det sker även insamling av medel från stiftelser, fonder och privatpersoner.

En person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor* under sin livstid. Vår strukturerade läxhjälp kostar 10 000 kronor under ett år. Ett år som garanterar höjda betyg och stärkt motivation. Vi och våra partners ser detta som en enorm samhällsvinst.

EkvationVåra partners finansierar läxhjälpsplatser för elever på skolor med stora behov, under minst en termin. Vi anpassar storleken på partnerpaketen utifrån företagets önskemål och kommer överens om var geografiskt som är aktuellt. Läxhjälpen är icke vinstdrivande och därmed används eventuellt överskott till fler läxhjälpstimmar i det aktuella området eller där behovet är som störst.

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar hela tiden för att minska våra administrativa kostnader, så att våra pengar i största möjliga mån kan gå till läxhjälpstimmar. Detta möjliggörs genom att vi har pro-bono partners som sponsrar bland annat telefoni, teknisk utrustning, lokaler, konsultstöd, datorer, kontorsmaterial, partnermiddagar, datainsamlingsprogram, elevaktiviteter samt redovisnings- och löneadministration.

laxhjalpen_ekonomi_tart

Årsredovisning för 2016 finns här.

Om ni önskar se tidigare års årsredovisningar vänligast kontakta Henrik Szabo, henrik@laxhjalpen.se, 076-789 55 74.

*Källa www.utanförskapetspris.se