Om oss

”Det finns skolor där bara 30 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet, vilket är alldeles förskräckligt. Läxhjälpen gör ett fantastiskt jobb och hjälper ungdomar att inse sin potential. I dag studerar många vidare för att bli jurister, ingenjörer eller läkare tack vare Läxhjälpen. Det är en otrolig besparingspotential för både samhället och individen.”
Göran Johansson, VD Incit

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande insamlingsstiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Ökad chans att klara skolan minskar risken för utanförskap. Att växa upp i Sverige innebär goda förutsättningar för att lyckas med det mesta. Ändå finns det skolor där endast tre av tio elever kommer vidare till gymnasiet. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället.

Sedan verksamheten startade har 83 % av eleverna i årskurs 9 som deltog i Läxhjälpsprogrammet vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % av alla elever som deltagit i Läxhjälpsprogrammet har höjt sitt självförtroende och 90 % har fått ökad lust att studera vidare. 100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälpsprogrammet. Vi samarbetar med skolor där behoven är som allra störst och idag finns Läxhjälpen på över 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Landskrona, Helsingborg, Västerås och Norrköping.