Så fungerar det

”Ryktet om Läxhjälpen som en positiv insats för våra elever har särskilt under det senaste läsåret slagit rot som en ”sanning”. Många fler elever vill gå dit, även de som inte behöver den hjälpen. Jag hör hur mina elever pratar om Läxhjälpen, och jag upplever den goda stämningen när jag besöker Läxhjälpen.” Joakim Eriksson, lärare Gårdstensskolan, Göteborg.

Läxhjälpen är ett komplement till det ordinarie skolarbetet. All läxläsning sker efter skoltid, exempelvis i skolans bibliotek. Att tacka ja till att ha läxhjälp på sin skola ska aldrig innebära merarbete för personalen. Det enda ni som samarbetsskola behöver ställa upp med är följande:

  • En kontaktperson som fungerar som länk mellan Läxhjälpen och skolan. Kontaktpersonen hjälper till att informera berörda elever och deras föräldrar samt hjälper till om det uppstår frågor om exempelvis lokaler.
  • Lärarna på skolan väljer ut elever enligt vår målgruppsbeskrivning.

Vilka elever vänder sig Läxhjälpen till?

  • Elever i årskurs 8 och 9 som har underkänt eller på gränsen till underkänt betyg i ett eller flera kärnämnen.
  • Lärarna gör bedömningen att eleven kan tillgodogöra sig och lyftas av programmet.
  • En jämn fördelning tjejer och killar.
  • Orsaken till att eleverna behöver hjälp får gärna variera, liksom motivationen.