Här finns vi

”Vi har nått målet med att fler elever går ut med godkända betyg nu jämfört med förra hösten. Det är fler elever som har blivit behöriga till gymnasiet vilket är en stor vinst för många, inte minst för eleverna själva. Klimatet på skolan har blivit lugnare, tack vare Läxhjälpen och en mängd andra insatser som har gjorts under våren. Eleverna fokuserar på att plugga, det har blivit norm att vara med i Läxhjälpen.” Liselotte Nilsson, rektor på Värner Rydénskolan Malmö.