Skolor

”Verksamheten har en mycket positiv effekt på elevernas studiesituation. Elever som har haft svårt med struktur och studieteknik har med hjälp av Läxhjälpen i en lugn miljö fått en mycket bättre insyn i sin egen studieprocess. Mycket bra!” Wail Rabi, bitr.rektor Östra skolan, Malmö

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis läxhjälp. Vi vänder oss till högstadieskolor där andelen avgångselever som når gymnasiebehörighet ligger långt under rikssnittet. Att inleda ett samarbete med oss är enkelt och kostar inget för er som skola.

Lärarna på skolan väljer ut elever som behöver stöd för att uppnå godkända betyg och har bäst chans att tillgodogöra sig läxhjälpsprogrammet. Redan från början fokuserar vi på att eleverna ska känna sig utvalda och motiverade. Vi informerar dem om vad som förväntas av dem och berättar även för föräldrarna att de har fått den här chansen.

För att säkerställa att samarbetet fungerar gör vi regelbundna uppföljningar. Vi mäter elevernas betygsresultat samt gör utvärderingar för elever, skolor och läxhjälpare.